Tento 7. ročník jsme udělali opět na fotbalovém hřišti v Pilníkově.

Pilníkovský písničkář 2019 byl jiný než předcházejících 6 ročníků.

Pozvali jsme 3. profesionály, kteří vystupovali v průběhu celého dne.

Pozvali jsme:

pana JINDRU KEJAKA,

pana KIĎÁKA VOJTU TOMÁŠKA

skupinu NEZMAŘI 

Tato změna měla dvě výhody:

1.

Tím se stal z našeho festiválku i výukový seminář pro začínající písničkáře, pro které je tento festiválek určen.

2.

Další výhodou byla zvýšená návštěvnost po celou dobu programu.

Tím se Pilníkovský Písničkář dostal na úplně jinou úroveň a stal se z něho opravdový profesionální festival.

7. ročník se vyznačoval domácí atmosférou. Přišlo 200 platících diváků, ikdyž jsme poprvé vybírali vstupné sice jen symbolické 50 Kč, ale byla to změna jak pro diváky tak pro organizaci festivalu.

Přálo nám i počasí. Bylo krásné slunné a teplé odpoledne a tím se i naladila atmosféra do pohody.

Také poprvé jsme měli stánek s upomínkovými předměty, o který se postaral Miky Zábranský, který také vystupoval jako neprofesionální písničkář.

Všichni se shodli. Že 7. ročník byl zatím nejlepším ročníkem.

Velké poděkování patří všem sponzorům, bez kterých, by jsme si nemohli dovolit pozvat profesionály.

Děkujeme všem, kdo nám pomohli. Své rodině, vystupujícím písničkářům, starostovi Pilníkova, zvukaři, celému týmu, který se staral o občerstvení a divákům posluchačům. A začínáme připravovat ročník 8. Máte se na co těšit.