Pátý ročník jsem začal připravovat s velkým nadšením a chtěl ho udělat ještě lepší než v roce 2016 a navázat tak na všechny dosažené úspěch. Bohužel hned v úvodu bylo mé nadšení sraženo k zemi. Bylomi oznámeno, že Penzion u Skutilů končí s pořádáním takovýchto akcí, z důvodu stížností okolních spoluobčanů na hluk.Další rána přišla od města Pilníkov, které nám oznámilo, že nás v tomto roce finančně nepodpoří. Celé mi to dodnes přijde jako konkrétní sabotáž ze strany několika lidí, ale co. Musel jsem najít nové místo a nového sponzora. Chvíli jsem i uvažoval, že s pořádáním Písničkáře skončím a ročník 2017 neuspořádám. Nakonec, jako vždy, vyhrálo mé heslo „HLAVNĚ V POHODĚ“. Řekl jsem si, že spadnout může každý, ale zvedne se jen ten nejlepší. Poděkování patří starostovi města Pilníkov, že nám z vlastní iniciativy podal pomocnou ruku.

Podařilo se najít nové místo pro konání festivalu. Dohodnul jsem se s místním sportovním klubem a akce se uskutečnila na místním fotbalovém hřišti. Vše špatné je vždy pro něco dobré. Místo konání bylo super a náš festival díky tomuto místu získal úplně nový rozměr.

Nepodařilo se mi však zajistit jiného sponzora, a proto poprvé za konání všech ročníků, jsemnemohl zaplatit našim účinkujícímza benzín. Moc mne to mrzí, ale můj osobní rozpočet na to nedosáhnul.

Jinak celá akce byla výborná. Já si pro rok 2018 odnáším velký úkol. Tím je finanční stabilita celého festivalu a prostor na to odměnit všechny ty srdcaře, kteří se na tom se mnou od začátku podílí.

Mám velký úkol zajistit finanční prostředky v takové výši, aby už jsme nikdy nemuseli říci písničkářům, že jim nemůžeme dát na benzín.

Věřím, že se mi to podaří.

Písničkář 2017 062 Písničkář 2017 136 Písničkář 2017 218 Písničkář 2017 316 Písničkář 2017 446 Písničkář 2017 493 Písničkář 2017 594 Písničkář 2017 657 Písničkář 2017 996 Písničkář 2017 1081